Hoe maken we het veiliger

Fietsendiefstal voorkomen

Fietsersbond Barendrecht inventariseert knelpunten

In het collegeprogramma 2018 – 2022 staat bij thema 1: We maken Barendrecht veiliger.
Eén van de dingen die daaronder valt is het terugdringen en voorkomen van fietsendiefstallen. Doelstelling: in 2022 zou een daling van 10% van het aantal geregistreerde fietsendiefstallen gerealiseerd moeten zijn.

Op 28-01-2021 vond in dit kader een strategisch overleg plaats (via MS Teams) vanuit de gemeente Barendrecht, waarbij o.a. de burgemeester Jan van Belzen, de politie en het OM, de stichting S.A.F.E. en de Fietsersbond deelnamen. Om een goed beeld van de lokale situatie te krijgen waren ook twee leden van de Fietsersbond Barendrecht aanwezig, dhr. Jan Laverman en dhr. Frans Pijnenburg.

Als vervolg op dit strategisch overleg is er op 09-04-2021 een Teams-bijeenkomst geweest met beide heren en medewerkers van de gemeente om verdere uitwerking te geven aan de doelen. Er is o.a. afgesproken dat een werkgroep van Fietsersbond Barendrecht de 4 á 5 hotspots nader zal bekijken en aan zal geven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Inventarisatie
Als “hotspots” voor fietsendiefstallen werden de volgende locaties aangegeven:

 1. het station van Barendrecht en directe omgeving
 2. de Middenbaan (zowel voor kapsalon William Vat als bij theater Het Kruispunt)
 3. het Muziekplein
 4. Carnisse Veste en Middeldijkerplein
 5. bij de div. supermarkten (Boon’s markt, AH in het centrum en Jumbo aan de Lindehoevelaan)

Voorlopige uitkomsten
Hoewel onze inventarisatie slechts een indicatief en exemplarisch is, denken we dat er meer verbeteringen mogelijk zijn.
Daarom formuleerden we onderstaande aanbevelingen:

 • realiseer één of enkele afgesloten, bewaakte stallingen tijdens koopuren (zoals in Ridderkerk)
 • zorg voor meer overdekte stallingen,
 • denk ook aan de (sociale) veiligheid bij fietsenstallingen, zodat er een exit-mogelijkheid is
 • probeer het gedrag van fietsparkeerders te beïnvloeden; we zien veel extra sloten, die niet gebruikt worden (Dus gemeente, investeer in ff-vlot campagne)
 • Leg betere “fietsnietjes” aan (met extra tussenstang)
 • ook fietsen staan graag droog: zorg voor goede overkappingen
ff-vlot
Flyer FF-vlot, tweede slot

Gebruik meer bordjes en stickers met betrekking tot het gebruik van dubbel slot, zowel op de fietsnietjes als op bordjes bij de stalling (Zoals: Let op: camera beveiliging; fietsendieven; track&tracing)

Zie verder

Categorieën