Wat we willen

Wij willen voor Barendrecht een goed en veilig fietsnetwerk. Met makkelijke verbindingen van Noord naar Zuid en van Oost naar West en omgekeerd. Wij vinden dat er -binnen de bebouwde kom- prioriteit gegeven moet worden aan voetgangers en fietsers. Fietsers moeten veilig van en naar het centrum kunnen komen, zonder obstakels. En fietsen moeten goed geparkeerd kunnen worden, zonder dat de eigenaar bang moet zijn voor fietsendiefstal of beschadiging van de fiets.

Fietsnetwerk-Barenbrecht

De snelheid voor voertuigen op grote doorgaande wegen, zoals de 1e, 2e en 3e Barendrechtse weg, dient wat ons betreft teruggebracht te worden tot max. 30 km/uur. Fietsen moet veilig zijn en wij willen geen verkeersongelukken waar voetgangers en fietsers bij betrokken zijn.