Overleg met de gemeente

De Fietsersbond Barendrecht heeft periodiek overleg met wethouders en ambtenaren van de gemeente om tot verbetering van het fietsnetwerk te komen. Vanuit de Fietsersbond zijn daarbij een aantal uitgangspunten, die geformuleerd zijn in Fietsvisie 2040, leidend.

Fietsvisie 2040 – uitreiking aan BAR-wethouders
Uitreiking Fietsvisie 2040 aan de wethouders van de BAR-gemeenten. (Foto: Ger Onnink)

In Barendrecht zijn veel bewoners die één of meerdere fietsen hebben. Maar door de verstedelijking, de zorg voor het klimaat en de wens om gezonder te leven zal het fietsgebruik toenemen. Ook de coronatijd heeft veel mensen aan het wandelen en fietsen gezet. Meer ouderen worden steeds actiever; het recreatief fietsen heeft een geweldige vlucht genomen door o.a. de E-bikes. Daarnaast zien we allerlei typen fietsen op het fietspad verschijnen, zoals de bakfiets, de racefiets, mountainbike en cargofiets.

De gemeente juicht deze ontwikkeling toe. Maar om al die fietsers de ruimte te geven, is nog een hele kunst. Vanuit de Fietsersbond proberen we daarbij de gemeente van steun en advies te dienen. Daarbij zijn de uitgangspunten van Fietsvisie 2040 van groot belang.