Binnen de bebouwde kom

Fietsers in de voorrang op rotonde

Meer duidelijkheid voor fietsers op de rotonde

Sinds vandaag (10-11-2021) is er voor fietsers op de rotonde 2e Barendrechtse weg – Buitenlandse Baan en Jaagpad meer duidelijkheid over wie voorrang heeft. Voor automobilisten en motorvoertuigen die de rotonde op wilden rijden, was al langer duidelijk dat fietsers op de rotonde in de bebouwde kom voorrang dienen te krijgen. Door middel van zgn. haaientanden op de weg en een driehoekig verkeersbord werd de voorrang geregeld. Desondanks komen er nog steeds ongevallen voor tussen de verschillende verkeersmodaliteiten. Ook waren er regelmatig aanrijdingen en conflicten tussen fietsers onderling. De Fietsersbond Barendrecht heeft bij de gemeente aangedrongen om deze onduidelijkheid en ongelijkheid op te lossen; vandaar dat er nu ook op het fietspad haaientanden staan, die de voorrang tussen fietsers onderling moet regelen.

Rotonde BdWeg2

Categorieën