29-03-2022

Maak Koedood fietsvriendelijk

Graaf van Portland gaat veel autoverkeer trekken

De ontwikkeling van de geplande horecagelegenheid Graaf van Portland gaan snel. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft al min of meer besloten dat de horeca aan de Koedood tegenover het gemaal er komt en heeft het benoemd als kleinschalige horeca. De gemeente Barendrecht is vooralsnog echter tegen een grootschalige ontwikkeling van de Graaf van Portland in het stiltegebied. Maar hoe zit het met de voortgang van de Graaf van Portland als het benoemd blijft worden als kleinschalige horeca?

bij Graaf van Portland 1

Volgens Henk Brinks wordt de Graaf van Portland beslist niet kleinschalig! Met een totaal oppervlak van 675 m2 excl. terras valt het onder een stedelijke ontwikkeling (> 500 m2); dat houdt in dat hier grotere en drukkere activiteiten mogelijk worden. En dat in een stiltegebied!

Het moge duidelijk zijn dat dit voor Barendrecht aan de Koedood overlast gaat geven. Deze weg is niet berekend op extra verkeersdruk en dit kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Het zou nog kunnen helpen om van de Koedood een fietsvriendelijke 30 km weg te maken, met een parkeerverbod op de weg.

Wilt u zelf kennis nemen, zie het concept bestemmingsplan, waarin bovenstaande informatie is gevonden. Dit is nog ter inspraak en inzage tot 14 april. Daarna wordt alles definitief en zit Barendrecht met een grootschalige horeca, inclusief een feestzaal. De natuur met het stiltegebied zit niet te wachten op zo’n horecagelegenheid.

Er is nog 3 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Overgenomen uit de Schakel.
Henk Brinks, lid van de Fietsersbond

Categorieën