24-05-2022

Reconstructie wegen en fietspaden IJsselmondse Knoop

Eerste fietstunnel klaar

De IJsselmondse Knoop wordt flink aangepakt. In juni 2021 werd al gestart met het verleggen van kabels e.a. leidingen voor het gebouw van het Waterschap Hollandse Delta. Het verkeersknooppunt voor het Van der Valk-hotel gaat een drastische verandering tegemoet. Ook voor fietsers wordt gewerkt aan een elegante en veilige manier om de IJsselmondse Randweg, de Verenambachtseweg en de Verbindingsweg over te steken. Met een aantal uitgekiende fietstunnels en dito fietspaden wordt het fietsen in deze omgeving een stuk aangenamer. Tot die tijd zal er echter nog een omleiding gelden, met helaas een stuk omfietsen.

Zie op de bijgaande video, hoe het gaat worden voor de fietsers. Klik hier

 

IJsselmondseKnoop4 (002)
IJsselmondseKnoop1 (002)

 

 

 

 

 

 

Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer. De reconstructie zorgt dus ook voor extra veiligheid. Zaterdag 18 juni 2022 konden belangstellenden een kijkje nemen in de eerste fietstunnel die klaar was en zien hoe autowegen verlegd waren om deze doorsteek mogelijk te maken.

Categorieën